Operacija dojke

Konzilijarni pristup u lečenju svih bolesti dojke je standard koji se sprovodi i u Specijalnoj hirurškoj bolnici „Hirurgija dr Drašković“.

Dojke su najveće žlezde sa spoljašnjim lučenjem. Za njihovu normalnu funkciju od izuzetne važnosti je normalan balans hormona u organizmu. Izuzetno su ostetljive na promenu nivoa hormona, pa je to najčešći razlog nastanka različitih bolesti dojke.
Displastične (čvornovate) dojke su česta pojava kod žena i nastaju kao posledica hormonalnih disbalansa. Kliničke manifestacije su mnogobrojne.
Tumori dojke mogu biti dobroćudni (fibroadenomi) i zloćudni (karcinomi). Nekada je prvi simptom opipljiva tvrdina u dojci. Kasnije se može primetiti i izmenjena koža, uvučena bradavica, uvećanje limfnih žlezda pazuha.
Klinički pregled onkologa, osnova je u dijagnostici bolesti dojke.
Ultrazvuk dojke je standardna procedura, vođena biosija sa PH verifikacijom, kao i mamografija, osnove su dopunskog ispitivanja.
Lečenje tumora dojke podrazumeva operativni tretman, hemioterapiju, radiotarapiju, hormonsku terapiju, ali je kombinovano lečenje najčešće.
U hirurkom lečenju primenjuje se princip radikalnosti uz minimalno invazivne procedure a kada uslovi dozvole , sprovodi se i rekonstrukcija defekata na dojci.
Lečenje i prognoza bolesti zavise od vrste tumora, stadijuma bolesti i starosti pacijenta.
U bolnici “Hirurgija dr Drašković” preglede I operacije sprovode: doc dr Milan Žegarac, doc dr Zorka Inić, dr sc med M. Kocić I doc dr Goran Merima (Institut za onkologiju), preglede i operacije sprovode još: doc dr Milan Žegarac, doc dr Zorka Inić, dr sc med M. Kocić, doc dr Goran Merima ( Institut za onkologiju) .

Hirurgija dr Drašković. Lečenje kakvo zaslužujete.