Kompletan cenovnik možete preuzeti u PDF formatu

AMBULANTA / MALE INTERVENCIJE

 • Pregled hirurga 6.000 din.
 • Kontrolni pregled hirurga 5.000 din.
 • Pregled lekara specijaliste 6.000 din.
 • Pregled onkologa - konzilijarni 8.000 din.
 • Kontrolni pregled lekara specijaliste 5.000 din.
 • Onkološki konzilijum - 4 člana 32.000 din.
 • Konsultacija mikrobiologa 6.000 din.
 • Previjanje i obrada rane 5.000 din.
 • Kućna poseta specijaliste 24.000 din.
 • 1 dan boravka u bolnici uz kliničko praćenje 30.000 din.
 • Poluintenzivna nega 24h 78.000 din.
 • Boravak u intenzivnoj nezi 24h 144.000 din.
 • Skidanje konaca 5.000 din.
 • Skidanje konaca - teren 6.000 din.
 • Obrada dekubitusa 12.000 din.
 • Davanje I.M. injekcije, bez leka 2.000 din.
 • Davanje I.M. injekcije, sa našim lekom 2.500 din.
 • Davanje I.M. injekcije, teren 4.500 din.
 • Davanje S.C. injekcije bez leka 1.500 din.
 • Davanje I.V. injekcije bez leka 3.000 din.
 • Davanje I.V. injekcije teren 6.000 din.
 • Venepunkcija 100 din.
 • Uključivanje infuzije sa plasiranjem braunile 4.000 din.
 • Uključivanje infuzije, Bergmanov rastvor 4.000 din.
 • Uključivanje infuzije, Bergmanov rastvor, teren 7.000 din.
 • Uklanjanje krpelja - odrasli 8.000 din.
 • Uklanjanje krpelja - deca 8.000 din.
 • Merenje krvnog pritiska 1000 din.
 • Transfuzija sang. I doza 15.000 din.
 • Plasiranje ili zamena urinarnog katetera 6.000 din.
 • Plasiranje ili zamena urinarnog katetera - izlazak na teren 12.000 din.
 • Davanje krvne plazme 12.000 din.
 • Ušivanje rane do 2 cm 12.000 din.
 • Ušivanje rane 2-5 cm 18.000 din.
 • Ušivanje rane preko 5 cm 22.000 din.
 • Benigna mala promena, 1bradavica, radiotalasima 15.000 din.
 • Uklanjanje benignog tumora, mali, do 2cm 20.000 din.
 • Uklanjanje benignog tumora, srednji, 2-4cm 30.000 din.
 • Uklanjanje benignog tumora, veliki, preko 4 cm 40.000 din.
 • Radiotalasno uklanjanje bradavica, 3 regije (bilo koje) 40.000 din.
 • Skidanje promene elektrokauterom (1 bradavica) 6.000 din.
 • Higrom u regionalnoj anesteziji 61.000 din.
 • Urastao nokat, prva intervencija 20.000 din.
 • Urastao nokat, reintervencija 30.000 din.
 • Ablacija nokta 25.000 din.
 • Resekcija nokta obostrano 45.000 din.
 • Punkcija ascita 20.000 din.
 • Plasiranje Cistofixa, analgosedacija 36.000 din.
 • Skidanje polipa u toku kolonoskopije 8.000 din.
 • Cirkumcizija sa i.v. anestezijom 80.000 din.
 • Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji 70.000 din.
 • Frenulotomija u lokalnoj anesteziji 36.000 din.
 • Operacija mladeža 40.000 din.
 • Klizma 5.000 din.

DIJAGNOSTIKA

 • Kolonoskopija 30.000 din.
 • Anoskopija 6.000 din.
 • Gastroskopija 30.000 din.
 • Cistoskopija 30.000 din.
 • Cistoskopija sa anestezijom 40.000 din.
 • Analgosedacija 25.000 din.
 • Preoperativna priprema (lab.i pregled anesteziologa) 12.000 din.
 • RTG snimak pluća 6.000 din.
 • Patohistološka dijagnostika, 1 nalaz 6.000 din.
 • Patohistološki pregled sa imunosistohemijom 30.000 din.
 • Operativni patohistološki pregled sa genetikom 55.000 din.
 • Citologija 3.000 din.
 • UZ krvnih sudova vrata 6.000 din.
 • UZ krvnih sudova ruku 6.000 din.
 • UZ krvnih sudova nogu  6.000 din.
 • UZ srca 6.000 din.
 • UZ limfnih žlezda kod metastaza 6.000 din.
 • Uz mekih tkiva vrata i axile 6.000 din.
 • UZ supraklavikularne regije 6.000 din.
 • Uz mekih tkiva vrata 6.000 din.
 • UZ mišića kod traume 6.000 din.
 • UZ štitne žlezde 6.000 din.
 • UZ mekih tkiva 5.400 da6.000 din.in.
 • UZ dojke 6.000 din.
 • UZ lakta (oba) 6.000 din.
 • UZ ramenog zgloba, oba 6.000 din.
 • UZ sitnih zglobova šake, obe 6.000 din.
 • UZ kolena, oba 6.000 din.
 • UZ kuka, oba 6.000 din.
 • UZ Ahilove tetive 6.000 din.
 • UZ skočnog zgloba 6.000 din.
 • UZ urološki (bubreg, bešika, prostata) 6.000 din.
 • UZ abdomena i male karlice 6.000 din.
 • UZ abdomena sa doplerompot.sistema 6.000 din.
 • UZ testisa 6.000 din.
 • Transrektalni ultrazvuk (TRUS) 6.000 din.
 • Abdominocenteza 12.000 din.

ULTRAZVUČNI PREGLEDI PHILIPS UZ APARATOM

 • Ultrazvuk krvnih sudova - 1 regija 4.000 din.
 • Ultrazvuk srca 4.000 din.
 • Ultrazvuk štitne žlezde 4.000 din.
 • Ultrazvuk mekih tkiva - 1 regija 4.000 din.
 • Ultrazvuk dojke 4.000 din.
 • Ultrazvuk lakta (oba) 4.000 din.
 • Ultrazvuk ramenog zgloba (oba) 4.000 din.
 • Ultrazvuk sitnih zglobova šake (obe) 4.000 din.
 • Ultrazvuk kolena (oba) 4.000 din.
 • Ultrazvuk kuka (oba) 4.000 din.
 • Ultrazvuk Ahilove tetive 4.000 din.
 • Ultrazvuk skočnog zgloba 4.000 din.
 • Ultrazvuk urološki (bubreg, bešika, prostata) 4.000 din.
 • Ultrazvuk abdomena i male karlice 4.000 din.
 • Transrektalni ultrazvuk (TRUS) 4.000 din.

OPŠTA HIRURGIJA

 • Perianalna fistula 180.000 din.
 • Transanalna tumorektomija 600.000 din.
 • Resekcija kolona sa ležanjem 960.000 din.
 • Resekcija tankog creva 300.000 din.
 • Laparoskopska holecistektomija 200.000 din.
 • Nefrektomija sa bolničkim lečenjem 720.000 din.
 • Apendektomija – klasična (slepo crevo) 180.000 din.
 • Apendektomija – laparoskopska (slepo crevo) 240.000 din.
 • Perkutana drenaža I sklerozacija ciste jetre 240.000 din.
 • Biopsija štitaste žlezde, 1 lobus (režanj) 20.000 din.
 • Biopsija štitaste žlezde, po još 1 lobusu (dodati) 6.000 din.
 • SETON – perianalna fistula 180.000 din.
 • Op. perianalne fistule, kompleksne 240.000 din.
 • Op. recidivnog pilonidalnog sinusa 180.000 din.
 • Op. rektuma 960.000 din.
 • Operacija štitne žlezde 361.000 din.
 • Plasiranje gastričnog balona 264.000 din.
 • Sleeve gastrektomija 720.000 din.
 • Zatvaranje kolostome 360.000 din.
 • Distalna pankreatomija sa splenektomijom 960.000 din.
 • Laparoskopska holecistektomija sa drenažom 240.000 din.
 • Proširena leva hepatektomija 2.000.000 din.
 • UCN 120.000 din.
 • Operacija mal. melanoma 60.000 din.

PROKTOLOGIJA

 • Perianalni abscess,incizija, drenaža, analgosedacija 120.000 din.
 • Sfinkterektomija /fisura anusa/ 180.000 din.
 • Analni polipi - jedan 40.000 din.
 • Analni polipi - više; cena po polipu 25.000 din.
 • THD operacija hemoroida 220.000 din.
 • Operacija hemoroida klasična 200.000 din.
 • Hemoroidi, prva sklerozacija 12.000 din.
 • Hemoroidi, ponovna sklerozacija 10.000 din.
 • Hemoroidektomija, cena po čvoru 60.000 din.
 • Trombekspresija 30.000 din.
 • Operacija kožnih nabora 60.000 din.
 • Pilonidalni sinus 120.000 din.
 • Pilonidalni sinus, recidiv 180.000 din.
 • Desna hemikolektomija 720.000 din.
 • Rektovaginalna fistula 600.000 din.
 • Transanalna sutura rektuma 360.000 din.
 • Perkutana kolostomija 360.000 din.

KILE – KLASIČNE OPERACIJE

 • Preponska kila sa mrežicom 200.000 din.
 • Preponska kila bez mrežice 180.000 din.
 • Umbilikalna kila 180.000 din.
 • Umbilikalna kila, recidiv 240.000 din.
 • Epigastrična kila 180.000 din.
 • Epigastrična kila, recidiv 240.000 din.
 • Reponiranje kile 40.000 din.
 • Recidivna preponska kila 240.000 din.
 • Ingvinoskrotalna kila 240.000 din.

VENE I KRVNI SUDOVI

 • Operacija vena laserskom metodom - 1 noga 200.000 din.
 • Operacija vena klasičnom metodom - 1 noga 200.000 din.
 • Operacija vena metodom radiotalasa - 1 noga 200.000 din.
 • Operacija vena, vodena para 200.000 din.
 • Parcijalna varicektomija potkolenice 100.000 din.
 • Parcijalna varicektomija natkolenice 100.000 din.
 • TVSM- transpozicija vene safene magne 240.000 din.
 • SEPS 180.000 din.
 • Krosektomija 120.000 din.
 • Operacija po Winkelmanu (hidrocela) 180.000 din.
 • Aorto-bifemoralni by-pass 1.600.000 din.

FISTULE

 • AV fistula, primarna 75.000 din.
 • AV fistula, aneurizma, resekcija 130.000 din.
 • Kubitalna fistula 95.000 din.
 • Kubitalna fistula- reintervencija 100.000 din.
 • Embolektomija fistule sa reanastomozom 84.000 din.
 • Zatvaranje AV fistule 70.000 din.
 • Embolektomija grafta- ruka 100.000 din.
 • Embolektomija grafta- noga 115.000 din.
 • Ugradnja Hikmanovog katetera, bez katetera 50.000 din.
 • Ugradnja Hikmanovog katetera, sa kateterom 100.000 din.
 • Odstranjivanje Hikmanovog katetera 30.000 din.
 • Goretex graft, 5 mm 96.000 din.
 • Ugradnja Goretex grafta za dijalizu, sa graftom 196.000 din.
 • Ugradnja Goretex grafta za dijalizu, bez grafta 100.000 din.
 • Ugradnja Vektra grafta, za dijalizu 120.000 din.
 • Ugradnja Vektre, sa graftom 300.000 din.
 • Ugradnja poliuretanskog grafta, 510 sa graftom 300.000 din.

OPERACIJE DOJKI

 • Radikalna mastektomija 420.000 din.
 • Operacija dojke - maligno 420.000 din.
 • Operacija dojke - benigno 240.000 din.
 • Ekstrakcija inflamiranog implanta dojke 360.000 din.
 • Subkutana mastektomija, obostrano sa augmentacijom 560.000 din.
 • Biopsija dojke 36.000 din.
 • Punkcija dojke 24.000 din.
 • Fibroadenom 240.000 din.
 • Op. maligne dojke, parcijalna SLMB 420.000 din.
 • Kvadratna resekcija dojke sa axilom 420.000 din.
 • PH benigno 30.000 din.
 • PH maligno 53.000 din.
 • Op. fibroadenoma sa augmentacijom dojki 480.000 din.
 • Incizija dojke 36.000 din.