Upoznajte naše lekare

Prim. dr sc med. Miroljub Drašković

Specijalista opšte i vaskularne hirurgije

Prim. dr Nada Drašković

Specijalista medicinske mikrobiologije

Prim. dr Miloš Popović

Specijalista opšte hirurgije

Doc. dr sc med. Milan Jovanović

Specijalista opšte hirurgije

Dr Zorka Inić

Specijalista opšte hirurgije, onkolog

Dr Milan Žegarac

Specijalista opšte hirurgije

Dr sc med Kocić Milan

Specijalista opšte hirurgije

Doc dr Merima Goran

Specijalista opšte hirurgije

Prof. dr Goran Barišić

Specijalista opšte hirurgije