Operacija pankreasa

Šta je pankreas?

Pankreas (gušterača) je velika žlezda koja je većim delom u kontaktu sa dvanaestopalačnim crevom, a svojim repom se naslanja na slezinu. Pankreas luči hormone (inzulin, glukagon), ali luči i enzime neophodne za varenje hrane.

Bolesti pankreasa

Relativno česta bolest pankreasa su tumori, koji se najčešće otkrivaju u poodmakloj fazi. Nekada su se javljali kod ljudi posle šezdesete godine, a danas se sve češće sreću i kod mlađe populacije. Faktori rizika za tumor pankreasa su pušenje, konzumiranje alkohola, gojaznost, nedovoljna fizička aktivnost, ali su značajni i nasledni faktori.

Simptomi bolesti pankreasa

Ako je bolest lokalizovana u glavi pankreasa (početni deo oko dvanaestopalačnog creva), najčešći simptom je bezbolna žutica. Ako je proces na repu pankreasa, najčešće je prvi simptom bol u želudcu. Zbog specifičnog položaja pankreasa u telu (neposredno ispred kičme, a iza želuca, debelog creva), simptomi bolesti se ispoljavaju kasno pa je preporuka ne zanemarivati prve, naizgled benigne simptome, već reagovati i zakazati dijagnostički pregled.

Kako se dijagnostikuje tumor pankreasa?

Za dijagnozu tumora pankreasa su značajne sledeće metode pregleda: ultrazvuk, skener, magnetna rezonanca, endoskopska ultrasonografija, kao i snimanje žučnih i pankreatičnih puteva kontrasnim sredstvima. U specijalnoj hirurškoj bolnici „Hirurgija dr Drašković“ se dijagnostika obavlja najsavremenijim PHILIPS ultrazvukom sa primenom kontrasta. Ujedno se mogu uraditi i biopsije sumnjivog tkiva.

Lečenje tumora pankreasa

Izborni metod za lečenje tumora pankreasa je operacija u kojoj se odstranjuje deo ili ceo pankreas, a kod uznapredovalih tumora - palijativna operacija ( by pas operacije gde se zaobilaze mesta na digestivnom traktu i žučnim putevima koje je tumor zahvatio i tako se smanjuju tegobe pacijenata).
Poslednjih godina hemioterapija ima sve veći značaj u lečenju uznapredovalih malignih bolesti pankreasa.
Naravno sa se hemioterapija sprovodi na osnovu konzilijarne odluke. Kod lečenja zloćudnih tumora jednjaka i želuca, operacija je često neophodna metoda lečenja jer je važno da se radkalno ukloni organ sa tumorom i pripadajućim žlezdama. Konzilijarni pristup kod rešavanja tumora želuca i jednjaka je obavezan, pri čemu je kod nekih tipova tumora pored operacije potrebna i hemioterapija.

Oporavak nakon operacije

Radikalne operacije na pankreasu zahtevaju duži oporavak ali se pacijenti već prvih dana osećaju znatno bolje ( smanjenje žutice, bolova i sl).

Hirurgija dr Drašković. Lečenje kakvo zaslužujete.