Mikrobiologija

 

Mikrobiologija je reč koja potiče od grčkog mikron, što u prevodu znači mali i biologos, prevedeno kao nauka o životu. Mikrobiologija je jedna od nauka koja je imala i koja ima jako vaznu ulogu u drustvu. Često je definisana ka nauka koja se bavi proučavanjem oranizama koji su sa stanovišta vizueliteta premali, tj. kao nauka koja se bavi proučavanjem mikroorganizama. Objekti i organizmi koji su manji od jednog milimetra u prečniku, ne mogu se videti golim okom posmatrača, pa su samim tim mikroskopi preuzeli vodeću ulogu u mikrobiologiji. Mikroorganizmi su zaista od velikog značaja, jer su neophodni za proizvodnju hleba, piva, sira, vina, enzima, antibiotika, vitamina, vakcina kao i mnogih drugih važnih proizvoda i produkata. Takođe su jako bitni i za eko - sistem. Zahvaljujući postojanju mikroorganizama, postoje azotni i ugljenikovi ciklusi koji se dešavaju duboko u zemlji i na velikim dubinama u vodama. 


 
Pored njihovih značajnosti, mikroorganizmi su isto tako pravili dosta problema tokom istorije čovečanstva. Razne bolesti izazvane su mikroorganizmima. Te bolesti bile su od izuzetnog značaja u nekoliko navrata, kao što je na primer pad Rimskog carstva i osvajanje Novog Sveta. 1347. Crna smrt harala je Evropom, i do 1351, odnosno samo 4 godine kasnije, trećina populacije je umrla. Danas je jedna od najvećih i najvažnijih bitaka, koje savremena mikrobilogija vodi, bitka sa HIV virusom, koji dovodi do bolesti side.

 

 

Bakteriologija - bakterije i bakterijske infekcije

 

 

Hirurška bolnica „Hirurgija dr Drašković“, sprovođenje dijagnostike bakterijskih infekcija  vrši standardnim bakteriološkim tehnikama i pomoću seroloskih dijagnostičkih testova. Ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike izvodi se po preporukama i standardima CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute, USA). Više informacija o ovoj temi i o tome koje bakterije uzrokuju koje bakterijske infekcije, pogledajte na stranici  Bakteriologija.

 

 

Virusologija - virusi i virusne infekcije

 

 

Poznato je da su često virusi uzrok narušavanja čovekovog zdravlja. U zavisnosti od vrste odnosno tipa virusa, kao i od stanja imuniteta čoveka, zdravlje se može narušiti u manjoj ili većoj meri. U laboratoriji naše bolnice vrši se dijagnostika velikog broja virusa. Više o ovim virusima i virusnim infekcijama, kao i o samoj temi pronađite na našoj stranici Virusologija.

 

 

Parazitologija

 

 

Prisustnost parazita u telu čoveka može se vršiti direktnim parazitološkim pregledom materijala, pre svega stolice, ili indirektnom metodom tj. imunodijagnostičkim testom. Direktnim parazitološkim pregledom utvrđuje se prisutnost parazita, njegovih jaja ili cista, dok se indirektnom metodom prati prisustvo antitela na određeni parazitski organizam u serumu pacijenta. Više o ovoj temi saznajte na stranici Parazitologija.

 

Na stranici Analize mikrobioloske laboratorije pogledajte sve vrste analiza koje se sprovode u bolnici „Hirurgija dr Drašković“.

 

 

Uzorkovanje

 

 

Ukoliko su uzorci koji se dostavljaju na analizu u laboratoriju nepravilno uzeti, ali i dostavljeni, mogu imati višestruko štetne posledice. Te posledice obuhvataju neadekvatno i nepotrebno lečenje pacijenta, kao i moguće širenje infekcije. Naši pacijenti dobijaju uputstvo u pisanoj formi, ukoliko nisu sigurni kako pravilno uzeti uzorak.

 

Vrste uzoraka koji se analiziraju u okviru naše laboratorije :

 

  • Urin za urinokulturu - Žene 

  • Urin za urinokulturu - Muškarci
  • Stolica na bakteriološki i parazitološki pregled
  • Urin na trichomonas vaginalisPravila,sugestije prilikom uzorkovanja, kao i vreme potrebno za izradu rezultata u okviru laboratorije bolnice „Hirurgija dr Drašković“, pogledajte na stranici Način i rezultati uzorkovanja.

 

 

 

Komentari (0)

Ostavi komentar

Poslednje sa bloga

Lečenje proširenih vena operativnim i neoperativnim metodama. Operacija vena klasičnom metodom, operacija vena laserom, operacija vena radio talasima i operacija vena vodenom parom. 

Saznaj više

Ponedeljak - Petak

8:00 - 21:00

Subota

8:00 - 15:00

Nedelja

Ne radi


Telefon

+381 11 344 85 41 | +381 11 344 85 47 

+381 60 344 85 41 | +381 60 344 85 47