Momčilo Inić


 • Specijalista opšte hirurgije, onkološki hirurg

Medicinsko obrazovanje

 • 1971. – osnovne studije, Medicinski fakultet, Beograd – Specijalistički ispit iz opšte hirurgije.
 • 1978. – Medicinski fakultet, Beograd
 • 1980. – Medicinski fakultet, Beograd – Magistarski rad ’’Kontraverzije u drenaži kod zatvorenih povreda grudnog koša’’
 • 1990. – Medicinski fakultet, Beograd – Doktorska disertacija: Činioci koji utiču na efikasnost dejstva citostatika i stepen njihove zavisnosti od nastalih promena na krvnim sudovima.

Uža profesionalna orijentacija

 • Prof Inić Stručno se usavršavao u Parizu, Tokiju i Milanu. Od 1990. godine angažovan je kao predavač na poslediplomskim studijama iz Onkologije, za lekare na specijalizaciji i subspecijalizaciji, kao i u svojstvu mentora lekara na specijalizaciji iz Opšte hirurgije.

Nagrade i članstva

 • Udruženje hirurga Srbije
 • Udruženje onkologa u okviru SLD-a
 • Evropska i svetska asocijacija za lečenje oboljenja dojke i digestivnog trakta (ESSO i International Gastro-Surgical Club).
 • Evropsko udruženje hirurga i Balkanske onkološke unije-BUON

Biografija

 • Od 2000. Načelnik Službe hirurgije na Kliničkom centru Srbije i direktor Klinike za onkološku hirurgiju.
 • Od 1982. Zaposlen na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu.
 • 1978 – 1981. Načelnik hiruškog odeljenja medicinskog centra u Kosovskoj Mitrovici