Miroljub Drašković


 • Specijalista opšte i vaskularne hirurgije

 • Rođen 31.05.1961. godine u Nišu, Srbija

Medicinsko obrazovanje

 • 1984. – Medicinski fakultet u Nišu, prosek 10,00
 • 1987. – Magistarske studije, Medicinski fakultet, Beograd
 • 1994. – Specijalistički ispit iz opšte i vaskularni hirurgije sa odličnim uspehom, VMA
 • 2012. – Odbranio doktorsku disertaciju na temu:
  »Procena uticaja vakuuma na lečenje dehiscencija hirurških rana kod pacijenata sa perifernom okluzivnom bočešću« Medicinski fakultet, Kragujevac
 • 2013. – Subspecijalizacija iz vaskularne hirurgije rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • 2013. – Dobija titulu primarijusa

Nagrade i stipendije

 • 1980, 1981, 1982,1984 – Povelja Medicinskog fakulteta u Nišu kao najboljem studentu za odgovarajuću školsku godinu
 • 1984. – Povelja »14 oktobar« Opštine Niš kao najbolje diplomiranom studentu na Univerzitetu u Nišu
 • 1979.- 1984.– Stipendija Ministrastva odbrane SFRJ
 • 1984. – Novčana nagrada Ministarstva odbrane SFRJ kao najbolje diplomiranom studentu stipendisti
 • 1984. – Zlatni sat Srpskog lekarskog društva kao najbolje diplomiranom studentu u Republici Srbiji
 • 1999. – Medalja Belog anđela Predsednika Srbije
 • 2001. – Spomenica Svete carske lavre Manastira Hilandar Stručno usavršavanje
 • 1987. – Kurs iz podvodne medicine, Institut za podvodnu medicinu, Split
 • 1994. – Usavršavanje iz hirurgije dojki, Onkološki institut Medicinskog fakulteta, Beograd
 • 1998. – Međunarodni kurs iz hiperbarične medicine, Medicinski fakultet, Beograd
 • 1999. – Bazični kurs iz laparoskopske hirurgije, Medicinski fakultet, Beograd
 • 2000. – Licenca za samostalno izvođenje laparoskopske holecistektomije, jugoslovensko udruženje za endoskopsku hirurgiju i druge interventne tehnike Beograd
 • 2007. – Usavršavanje iz radiotalasne hirurgije vena, Avelana vein center, Otočec , Slovenija
 • 2009. – Internacionalna škola Kolor dopler sonografije, Thomas Jefferson University – Ultrasound diagnostic center, Društvo radiologa Srbije, Zlatibor
 • 2010. – Kurs » THD-miniinvazivna hirurška medoda za lečenje hemoroida «Policlinico Universario »Agostino Gemelli«, Roma
 • 2012. – Prvi kongres Srpskog udruženja za lečenje rana »Hronične rane – savremena terapija i odgovori«, Beograd

Radno iskustvo

 • 1984-1990. – Vojni lekar u Garnizonu Pančevo
 • 2003.2004 – Načelnik kabineta za opštu i vaskularnu hirurgiju VMA
 • 2004-2007 – Načelnik Centra za jednodnevnu hirurgiju VMA i pionir uvođenja jednodnevne hirurgije u VMA
 • 2007 – Načelnik odeljenja za transplantaciju,Klinike za vaskularnu hirurgiju VMA
 • 2009.– Načelnik odeljenja Klinike za vaskularnu hirurgiju VMA
 • 2013. – Dobija titulu primarijusa

Akademska delatnost

 • 2001-2006.– Predavač u Nacionalnoj školi hemodijalize
 • 2001-2006. – Predavač u Nacionalnoj školi peritonealne dijalize
 • 2004-2006. – Edukacija hirurga u KBC Podgorica »Hirurgija vaskularnih pristupa za hemodijalizu«

Članstvo u stručnim udruženjima

 • 1994.– Član hirurške sekcije Srpskog lekarskog drustva
 • 2000.– Član Udruženja vaskularnih hirurga Srbije
 • 2000. – Član Udruženja endoskopskih hirurga Srbije
 • Član Udruženja koloproktologa Srbije
 • Član Udruženja herniologa Srbije
 • Član Lekarske komore Srbije
 • Član Tima za transplantaciju VMA i Tima za endovaskularnu hirurgiju VMA

Objavljeni stručni radovi

 • 40 ( autorskih i koautorskih )

Istraživački interes

 • Autotransplantacija slezine kao alternativa splenektomiji, (hirurške metode za spasavanje povređene slezine ).
 • Savremeni hirurški metodi trajnog rešavanja hemoroidalne bolesti.
 • Savremeni hirurški principi operacije vena ( radiotalasna, laserska i SVS metoda, operacija vena korišćenjem vodene pare)
 • Savremeni hirurški principi lečenja rana (hirurški aspekti, korišćenje vakuuma u lečenju, primena fibrinskog i trombocitnog lepka, hiperbarična oksigenacija, elektrostimulacija vegetativnog nervnog sistema

Porodica

 • Oženjen, otac dvoje dece i deda dva unuka.