Nada Drašković


 • Specijalista medicinske mikrobiologije – virusolog

 • Rođena 1960.g. u Andrijevici, Crna Gora

Radno mesto

 • Lekar specijalista medicinske mikrobiologije-virusolog
 • Rukovodilac mikrobiološke laboratorije u bolnici “Hirurgija dr Drašković”
 • Direktor u bolnici “Hirurgija dr Drašković”

Medicinsko obrazovanje

 • 1984. – Medicinski fakultet u Nišu, prosečna ocena 8,97
 • 1987. – Magistarske studije, Medicinski fakultet, Beograd
 • 1993. – Specijalizacija iz medicinske mikrobiologije sa odličnim uspehom, Institut za mikrobiologiju VMA , Beograd
 • 1996. – Upisuje doktorske studije u VMA, sa temom »Procena značaja nalaza Chlamydia trachomatis kod muškaraca sa hroničnim prostatitisom«
 • 2003. – Dobija zvanje primarijusa, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
 • 2012. – Upisuje doktorske studije, Fakultet medicinskih nauka, Kragujevac

Stručno usavršavanje

 • 1993. – Bazični, srednji i visoki kurs iz tradicionalne medicine i akupunkture, Medicinski fakultet i Evropski centar za mir i razvoj (ECPD), Beograd
 • 1996. – Stručno usavršavanje iz oblasti savremenih dijagnostičkih procedura molekularne biologije, »PCR škola« , Biološki fakultet, Beograd
 • 2010. – Usavršavanje na temu „Seksualno prenosive bolesti- savremeni dijagnostičko-terapijski pristupi“, Medicinski fakultet, Beograd
 • 2010. – Usavršavanje na temu „ Nove mogućnosti virusološke dijagnostike“, Medicinski fakultet, Beograd

Radno iskustvo

 • 1986-1990.– Na specijalizaciji iz patološke anatomije, Instituit za patologiju i sudsku medicinu, VMA, Beograd
 • 1994.- 2008.– Lekar specijalista mikrobiolog- virusolog u Institutu za mikrobiologiju Odeljenje za virusologiju, VMA
 • 2008.- 2009. – Rukovodilac Mikrobiološke laboratorije poliklinike »Forumlab«, Beograd
 • 2009 – Do danas, direktor i osnivač Poliklinike »Dr Drašković« i rukovodilac mikrobiološke laboratorije u Poliklinici » Dr Drašković«, Beograd

Članstva u udruženju

 • 1994.– Član mikrobiološke sekcije Srpskog lekarskog društva
 • Član Lekarske komore Srbije
 • Član Društva mikrobiologa Srbije i medicinskih mikrobiologa
 • Član Društva virusologa Srbije

Objavljeni radovi

 • 50 ( autorskih i koautorskih )

Istraživački interes

 • Uvođenje savremenih dijagnostičkih procedura molekularne biologije (PCR, RT PCR, real time PCR)
 • Genitalne infekcije izazvane hlamidijama i mikoplazmama
 • Hlamidija kao uzročnik prostatitisa kod muškaraca
 • Genitalne hlamidije i mikoplazme kao uzročnici Sy Reiter
 • Savremena dijagnostika virusnih infekcija PCR metodom (PCR CMV, PCR hlamidija trahomatis, PCR HCV, PCR HIV)
 • Rizik od reaktivacije virusnih infekcija u posttransplantacionom toku kod pacijenata primalaca solidnih organa
 • Virusne infekcije u imunokompromitovanih pacijenata
 • Praćenje viremije kod HIV+ pacijenata koji su uključeni u terapijski protokol

Znanje jezika

 • Engleski i ruski.

Porodica

 • Udata, majka dvoje dece i baka dva unuka.