Milan Žegarac

 
  • Specijalista opšte hirurgije, onkološki hirurg

Fakultet

  • Osnovne studije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2000
  • Specijalizacija iz opšte hirurgije – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2007
  • Doktorat – Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
 

Uža profesionalna orijentacija

  • Hirurgija tumora dojke, melanoma i hirurgijom mekotkivnih tumora.
 

Nagrade i članstva

  • Srpsko lekarsko društvo
  • Lekarska komora Srbije

Biografija

  • 2002 – danas – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, onkološki hirurg.