Milan Jovanović


 • Specijalista opšte hirurgije

 • Rođen 1976. godine

Fakultet

 • Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu

Uža profesionalna orijentacija

 • Kolorektalna hirurgija, kolorektalni karcinom
 • Opšta hirurgija
 • Transplantacija jetre i pankreasa, hepatobilijarna i pankreasna hirurgija, hirurgija debelog creva

Nagrade i članstva

 • 1996 – 2003. Stipendista Republičke fondacije za razvoj naučnog podmlatka Srbije
 • 2001. Stipendista ambasade Norveške
 • 2018. Nagrada ministra odbrane
 • 2012. Nagrada načelnika VMA
 • 2011. Pohvala načelnika VMA

Biografija

 • od 2019 – danas – Docent za predmet hirurgija Medicinskog fakulteta VMA Univerziteta odbrane
 • od 2010 – danas – Lekar specijalista hirurgije, Klinika za opštu hirurgiju, VMA
 • 2015-2019. – Asistent za predmet hirurgija Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu
 • 2015. – Sekretar Katedre za hirurške nauke 1
 • 2005 – 2010. – Lekar na specijalizaciji iz opšte hirurgije, VMA
 • 2003 – 2005. – Upravnik Garnizonske ambulante u Ćupriji